Priser og betingelser

Ydelse Pris u/moms Pris m/moms
Arbejdsløn pr. time: 350,00 kr. 437,50 kr./t
Maskintillæg lille maskine (optil 7 hk): 100,00 kr. 125,00 kr./t
Maskintillæg stor maskine (optil 20 hk): 200,00 kr. 250,00 kr./t
Beskæring: 350,00 kr. 437,50 kr./t
Belægning priser fra: 400,00 kr. 500,00 kr./t
Opretning: Tilbudspris
Træfældning: Tilbudspris
Brolægning: Tilbudspris
Have/Naturkunst: Tilbudspris
Kørsel af affald/materiale. Afhænger af mængde/vægt priser fra:  650,00 kr. 812,50kr./t

Bemærk: Timer beregnes efter hver påbegyndt halve time.

Betalingsbetingelser:

Fast vedligeholdelse:  

  • Månedsvis betaling efter opgørelse af arbejdstimer og materialeforbrug.
  • Fast rate efter aftale

Andre opgaver:  Efter udført arbejde.
Materialer: Månedsvis efter forbrug. (ved vedligeholdelse)

Andre opgaver: forud ifølge aftale.

Bemærk:

Ved opgaver hvor arbejdsløn overstiger 10.000,00 kr. betales 33% á conto, inden arbejdets påbegyndelse, 50% ved afslutning og 17% ved godkendt aflevering.

Alle regninger: 10 dages betalingsfrist, ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr./pr. rykkerbrev.

Betingelser for levering af materialer:

Alle leveringer er kantstenslevering, medmindre andet er aftalt
Alle materialer som ikke er betalt á conto, afregnes af kunden ved levering.

Betingelser for udførelse af arbejde:

Der skal være adgang til strøm (220/360V) under hele arbejdsforløbet.
Der skal være adgang til vandslange med tryk på under hele arbejdsforløbet.
Der tages ingen ansvar for skade på elkabler, vandledning, gasrør, tele/tv-kabel eller lign. som ikke befinder sig på deres respektive forskrevne dybder.
Der skal være rydeligt og plads til at udføre arbejdet.

    Bliv ringet op